16 września 2021
I love Boo, I love English

Jeżyki poznają bohatera pakietu z języka angielskiego „I Love Boo” 💙

Wyjątkowy zestaw do nauki języka angielskiego w pełni zgodny z podstawą programową. Bazuje na podejściu multisensorycznym aktywizującym wszystkie zmysły. Oparty na autorskim programie do nauki języka angielskiego. Wykorzystuje metodę reagowania całym ciałem (TPR) Stwarza możliwość dostosowania tempa pracy do indywidualnych potrzeb dziecka.