Jesteśmy przedszkolem dwujęzycznym o profilu sensorycznym

Już dziesiąty rok w Przedszkolu Jeżyki realizujemy zajęcia edukacyjne zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego

Pracujemy według Programu Wychowania Przedszkolnego Wydawnictwa Mac zatwierdzonego przez MEN, wzbogaconego o elementy autorskie. Głównym atutem tego programu jest nacisk na działania innowacyjno-twórcze oraz rozwijanie różnych form aktywności dziecięcej. Umożliwiają one dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania i gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.

Metoda integracji sensorycznej obecna jest w Jeżykach od początku i realizowana w ramach warsztatów:

  1. Zajęcia ruchowe (pobudzające) z wykorzystaniem sprzętu podwieszanego organizowane są na sali sensorycznej. Atrakcyjne zajęcia odbywają się z wykorzystaniem różnego rodzaju huśtawek, lin, deskorolek, trampolin, basenu z piłeczkami i innych. Dziecko podczas zajęć doskonale się bawi.
    Metoda integracji sensorycznej poprawia organizację ośrodkowego układu nerwowego, wpływa pozytywnie na zmianę zachowania w sferze motorycznej i emocjonalnej, poprawia funkcje językowe i poznawcze oraz zwiększa efektywność procesu uczenia się.
  2. „Przetwórnia zmysłów – sensoplastyka” (wyciszające) – Bazuje na uaktywnianiu zmysłu dotyku, słuchu, węchu oraz wzroku. W bezpiecznie zorganizowanej przestrzeni dzieci rozwijają kreatywność, pomysłowość poprzez dotykanie bezpiecznych materiałów, przesypywanie kolorowego ryżu i piasku. Dzięki takim wrażeniom dzieci poznają siebie i swoje ciało, stają się bardziej samodzielne a te, które tego potrzebują, niwelują trudności związane z nadwrażliwością dotykową. W zajęciach wykorzystywane są elementy terapii integracji sensorycznej, sensoplastyki, arteterapii, koloroterapii, terapii światłem oraz relaksacja.

Program warsztatów zaprojektowany jest tak by każde dziecko, znalazło to, czego potrzebuje, nie ma sztywnych zasad, a dzieci wielozmysłowo doświadczają świata i emocji na swój indywidualny sposób.

Elementy Metody Montessori

Zajęcia z elementami pedagogiki Marii Montessori odbywają się we wszystkich grupach przedszkolnych. W każdej grupie dzieci pracują indywidualnie na dywanikach, wprowadziliśmy również lekcję ciszy. W metodzie tej ważne jest przede wszystkim dziecko, za którym podąża nauczyciel dostarczający mu odpowiednich materiałów, by zaspokoić jego zainteresowania. Pomoce, które stworzyła Maria Montessori mają duży wpływ na rozwój motoryki małej, koordynacji wzrokowo – ruchowej, pozwalają doskonalić zmysły, rozwijać własne zainteresowania oraz uczą samodzielności w życiu codziennym.

Podczas zajęć dzieci kształcą i rozwijają zdolności manualne, matematyczne, językowe, motoryczne, a także zdobywają wiedzę dotyczącą otaczającego świata i odkrywają tajemnice kosmosu.

Metoda Montessori, doskonale współgra z zajęciami integracji sensorycznej, ponieważ kładzie ogromny nacisk na doskonalenie umiejętności przetwarzania informacji przez zmysły, które są w niej określane jako „klucz do poznania otaczającego świata”.

Przedszkole z rozszerzonym językiem angielskim

W Przedszkolu Jeżyki zajęcia z języka angielskiego odbywają się w każdej z grup przedszkolnych pięć razy w tygodniu. Program nauczania języka obcego został stworzony adekwatnie do potrzeb i możliwości dzieci, osobno w każdej z grup wiekowych.
Jego formuła zaplanowana została w taki sposób, aby jak najpełniej rozwijać kompetencje „małych pociech” z wykorzystaniem metod i technik, które pozwolą na poznawanie języka obcego w sposób aktywny, twórczy, przez odpowiedni dobór ćwiczeń oraz materiałów dydaktycznych. W tym również nowych technologii – m.in. tablica multimedialna, magiczny dywan oraz inne aktywizujące metody pracy w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, wchodzących w skład przedszkolnego wyposażenia. Zajęcia do południa odbywają się z nauczycielem języka angielskiego, a po południu edukacja językowa ma formę pracy z native speakerem.
Naszym głównym celem jest stworzenie dzieciom warunków do codziennemu obcowania z językiem angielskim. Tak by mogły one „zanurzać się” w jego świecie, badać go, bawić się nim, a co najważniejsze kształtować postawę radosnego poznawania nowych słów i zwrotów oraz budowania wewnętrznej motywacji do samodzielnego poznawania i odkrywania obcego języka.