• WYCHOWAWCY

    Nauczyciele i wychowawcy w Jeżykach posiadają wyższe wykształcenie i odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Jednak nie tylko wykształcenie i doświadczenie jest dla nas ważne. Zatrudniamy nauczycieli, którzy rozumieją program oraz misję przedszkola oraz potrafią z energią i pasją wprowadzać je w życie, szanując przy tym potrzeby i indywidualność Przedszkolaków, a co najważniejsze kochają Dzieci.

  • SPECJALIŚCI I EKSPERCI

    Nasza kadra codziennie zapewnia wszechstronny rozwój swoich podopiecznych, dlatego składa się ze specjalistów w różnych dziedzinach:  pedagog,  logopeda,  terapeuta integracji sensorycznej. Eksperci pracują z Dziećmi poprzez zabawę, czuwają nad ich rozwojem emocjonalnym, społecznym, poznawczym oraz fizycznym.