14 stycznia 2019
Jeżyki odkrywają przeszłość

Nasze Przedszkolaki wybrały się do Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Jeżyki zapoznały się z cennymi zbiorami archeologicznymi z terenów całej Polski i kolekcją pozaeuropejską. Podczas ciekawej lekcji na temat odkryć z przeszłości Dzieci zdobyły bardzo cenną wiedzę. Edukacja przez sztukę wzbogaca mechanizmy poznawcze, jest źródłem wiedzy dziecka o otaczającym go świecie, a także wpływa na jego kształtowanie.