5 października 2020
Nowe technologie w nauce języka angielskiego!

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się w każdej z grup przedszkolnych pięć razy w tygodniu. Jego formuła ma najpełniej rozwijać kompetencje „małych pociech” z wykorzystaniem metod i technik, które pozwolą na poznawanie języka obcego w sposób aktywny, twórczy, przez odpowiedni dobór ćwiczeń oraz materiałów dydaktycznych, jak również nowych technologii – m.in. tablica multimedialna, magiczny dywan oraz inne.