20 maja 2022
Światowy Dzień Pszczoły
Każda z grup inaczej obchodziła #swiatowydzienpszczoly
A nasze Pszczółki podjęły niesamowite wyzwanie! Biorąc udział w VIII Ogólnopolskim Maratonie Przedszkolaków „SPRINTEM DO MARATONU” dołączyły do grona Małych Maratończyków. 13-osobowa drużyna zaczęła swoje przygotowania do biegu od rozgrzewki na świeżym powietrzu. Gotowe do działania dzieci przebiegły wyznaczoną trasę. Mali Maratończycy łącznie pokonali 540 m. Uśmiech dzieci po przebiegnięciu trasy – bezcenny.
Wynik z dumą wpisaliśmy do licznika wszystkich biegających przedszkolaków.
Po zakończeniu sportowych zmagań każdy uczestnik biegu otrzymał dyplom oraz pamiątkowy medal
#dumniznaszychprzedszkakow